Mats LindqvistTill min grundprofession är jag legitimerad psykolog och har under många år arbetat inom psykiatriska öppenvården. Sedan drygt 10 år tillbaka har jag arbetat som legimerad psykoterapeut inom S:t Lukas psykoterapeutiska mottagning där jag fortfarande tjänstgör på deltid.

Interpersonell psykoterapi-ITP-är en terapeutisk behandling där relationer med andra människor står i fokus. IPT är en väg att förstå och hantera sina sociala sammanhang och därigenom utveckla ett mer funktionellt och självaktande förhållningssätt till såväl sig själv som till andra människor i sitt liv. Läs mer om ITP»

Kognitiv beteendeterapi-KBT-är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar betydelsen av självhjälp och av att träna förmågan att lära sig handskas med sina svårigheter. Läs mer om KBT»

En viktig del av behandlingen i en psykodynamisk psykoterapi är att de problematiska livsmönster individen bär med sig synliggörs i relationen till psykoterapeuten. Genom att psykoterapeuten när detta sker hjälper patienten att bli medveten om det blir det möjligt för patienten att nå en känslomässigt grundad förståelse vilket underlättar förändring. Läs mer om psykodynamisk psykoterapi»

Parterapi - Om du och din partner upplever svårigheter i er relation och känner att ni behöver hjälp att komma vidare kan parterapi vara en god hjälp.

Mats Lindqvist Psykologmottagning i centrala Malmö

Jag arbetar som leg psykoterapeut på en mottagning i centrala Malmö där jag och fyra kollegor driver våra respektive mottagningar under ”paraplynamnet” Psykoterapigruppen i Malmö.
Min specialitet är psykoterapeutisk behandling utifrån psykodynamisk terapi, interpersonell psykoterapi (IPT) och kognitiv beteende terapi (KBT).
Jag är utbildad handledare enligt UHÄ:s normer (Universitets- och Högskoleämbetet) och erbjuder handledning såväl enskilt som i grupp. Jag är även legitimerad psykolog.