Mats Lindqvist
Mitt mål är att du skall må bra!

Alla drabbas av personliga problem i mindre eller större omfattning och jag vågar påstå att de flesta av oss någon gång hamnar i vad man kan kalla en livskris. Vi vet att det vid sådana tillfällen är värdefullt att kunna samtala med en nära vän eller sin partner.

Ibland är dock behovet av samtal så starkt att man behöver tala med en person som inte är känslomässigt engagerad och dessutom har gedigen utbildning för och stor erfarenhet av sådana samtal.

Jag är legitimerad psykolog och min specialitet är psykoterapeutisk behandling där jag och patienten samarbetar utifrån den terapeutiska metod som passar bäst för det sökta problemområdet. Det kan handla om kortare eller längre samtalskontakter på min mottagning i centrala Malmö. Självklart arbetar jag under sträng sekretess. Mina metoder för psykoterapi»

Jag är ackrediterad IPT och PDT behandlare inom ramen Hälsoval Psykoterapi inom Region Skåne. Det innebär att du som är minst 16 år och som lider av lättare eller medelsvår depression, stress eller ångest kan komma på samtal enligt region Skånes sjukvårdstaxa 200:-/besök. Frikort gäller när du sammanlagt betalat 1150:- och samtalen är då avgiftsfria. För att erbjudas denna behandling behöver du kontakta läkare på den vårdenhet du är listad på.

Mats Lindqvist Psykologmottagning i centrala Malmö

Jag arbetar som leg psykoterapeut på en mottagning i centrala Malmö där jag och fyra kollegor driver våra respektive mottagningar under ”paraplynamnet” Psykoterapigruppen i Malmö.
Min specialitet är psykoterapeutisk behandling utifrån psykodynamisk terapi, interpersonell psykoterapi (IPT) och kognitiv beteende terapi (KBT). Mer om mina metoder för psykoterapi»
Jag är utbildad handledare enligt UHÄ:s normer (Universitets- och Högskoleämbetet) och erbjuder handledning såväl enskilt som i grupp. Jag är även legitimerad psykolog.